Cycling-Norway ..... Your Guide to Bicycle Climbs in Norway

 
Estimate your own power and speed
Results open in new window. Close window before making new estimates.
Use dot (.) and not comma (,) before decimals. Use colon (:) between hours, minutes and seconds.
 Insert your own values for weight, time and/or watt.                 
 Insert length and altitude gain for your climb.
 Click one of radiobuttons below - and get your results based on values given
Power: Show my power in watt (Based on your time and weight given below)
Time: Show my climbing time (Based on your Watt and weight given below)
 
 Location
 Altitude gain [m] < give altitude gain of your climb
 Length of climb [kms] < give length of your climb
 Time used [h:mm:ss] < give time to estimate your power
 Weight and power
 Weight body [kg] < give your body weight
 + Weight bicycle [kg] < give weight of your bicycle including acessories
 Power [Watt] < give power to estimate your climbing time
Luftforhold
Temperatur [Celsius]
Høyde [m]
Luftmotstand
Motstandsverdi (cw)
Frontflate [m²]
Rullemotstand
Rulle-koeffisient
 
Det er et fast forhold mellom fart, stigning, vekt og ytelse i watt når du sykler bakker. Det betyr at du kan sammenlikne egne ytelser i forskjellige bakker på grunnlag av tiden du bruker opp. Dessuten: Kjenner du lengde og stigning kan ulike bakker sammenliknes ved å beregne hvor lang tid du vil bruke opp med en gitt ytelse i watt.
Ovenfor er en beregningsmodell der du selv kan legge inn og eksperimentere med data om deg selv og de bakker du sykler.  Se beskrivelse og noen problemstillinger nederst på siden. 

Modellen kan besvare f.eks: 
Watt: Hvis du sykler en bakke på 13 km med stigning 1140 høydemeter på 60 minutter. Hvilken ytelse i watt tilsvarer dette? Er dette en bedre prestasjon (målt i watt) enn å sykle 5 km med stigning 10 prosent på 25 minutter?
Fart: Hvis du yter 250 watt hjemme på rulla - hvor lang tid bruker du da opp en bakke på 13 km med 8,3 prosent stigning. Vil du bruke lenger tid opp Sognefjellet enn opp Nalfarhøgda?
Vekt: Hvis du går ned 5 kilo i vekt - eller kjøper en lettere sykkel - hvor mye raskere kommer du da opp med samme ytelse i watt. 
Kalorier: Hvor mye energi har du brukt (målt i kalorier) hvis du sykler en bakke på 13 km med stigning 1140 høydemeter på 70 minutter. Hvor mye mer energi bruker du opp denne bakken enn en annen på 5 kilometer og 500 høydemeter?